Orlickoústecké klavírní trio

Příští vystoupení: Národní divadlo, 18.5. 2017


piano

Hrajeme pro potěšení své i vaše.


Pro své když jsme sladěni hrou v našem hlavním stanu, který se rozkládá v koncertním sále ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Tam pilujeme své hmaty. Ale naše působnost, ani náš obzor není sevřen vrcholy Kubincova kopce a Andrlova chlumu. Pro vaše, když poté co jsme každou skladbu hluboce prožili, ji předneseme vám.

Prožijete ji li i vy, vnesete nám do srdce radost.


Naše operační aktivity se dějí většinou kolem našeho operačního centra, který je sevřen svými administrativními hranicemi kolem Orlickoústecka. Teoreticky jsme však otevřeni celému světu.

Noříme se většinou do hudby klasické, avšak nepohrdáme ani úpravami v oblasti populární a jazzové hudby.


Jsme složeni z

row

ikona

Vít Žižka

Vit

ikona

Jan Lána

Jan
ikona

Petra Kleislová

Petra

trio

trio

trio

trioRepertoár


Období Skladatel Skladba Poznámka
Baroko Johan Sebastian Bach Air úprava pro klavírní trio
Georg Friedrich Händel Sonáta pro housle F dur HWV 370 basso continuo
Klasicismus Joseph Haydn Klavírní trio G dur Hob. XV:25 "Gypsy"
Ludwig van Beethoven Klavírní trio č.3 c moll op.1 -
Klavírní trio Es dur op.11 alternativně s klarinetem
Klavírní trio B dur op.91 "Arcivévodské"
Romantismus Franz Schubert Klavírní trio Es dur op.100 -
Johanes Brahms Klavírní trio H dur op.8 přepracované vydání z roku 1891
Antonín Dvořák Klavírní trio e moll - "Dumky" 6 částí
Klavírní trio f moll op.65 -
Hudba 20. století Bohuslav Martinů Bergerettes H.275 klavírní trio o 5 částích
Jaroslav Ježek Bugatti step úprava pro klavírní trio
Freddie Mercury Bohemian Rhapsody úprava pro klavírní trio